www.33522.com-澳门新葡萄京官网

您的位置:www.33522.com > 化工塑胶 > 2019年5月24日国内塑料PS最新报价-塑料市场-化工产

2019年5月24日国内塑料PS最新报价-塑料市场-化工产

发布时间:2019-08-09 09:24编辑:化工塑胶浏览(94)

  品名 牌号 厂家 区域 价格 涨跌
  GPPS 133 天津仁泰 10200 0
  GPPS 500 独山子石化 中油华东 9900 0
  GPPS 500 独山子石化 中油华北 9800 0
  GPPS 500 独山子石化 中油华南 10000 0
  GPPS 500 独山子石化 中油西南 9900 0
  GPPS 525 广州石化 华南 9700 0
  GPPS 525 中信国安 华东 10000 0
  GPPS 525 江苏赛宝龙 10300 0
  GPPS 525 湛江新中美 华南 10100 0
  GPPS 635 福建天原 华南 9900 0
  GPPS 1050 道达尔 10700 0
  GPPS 1050 道达尔 10700 0
  GPPS 1441 道达尔 10600 0
  GPPS 1441 道达尔 10600 0
  GPPS 5250 宁波台化 华东 11100 0
  GPPS 123P 上海赛科 华东 10300 0
  GPPS 143E 扬巴石化 华东 10700 0
  GPPS 158K 扬巴石化 华东 10700 0
  GPPS 165H 扬子巴斯夫 10900 0
  GPPS 251P 上海赛科 华东 10400 0
  GPPS 525B 惠州仁信 9750 0
  GPPS MC3100 雅仕德 10000 0
  GPPS PG-33 镇江奇美 华东 11000 0
  GPPS PG-383 镇江奇美 华东 11000 0
  GPPS PG-383M 镇江奇美 11100 0
  GPPS RG-535T 惠州仁信 10250 0
  HIPS 622 上海赛科 11100 0
  HIPS 688 中信国安 华东 10500 0
  HIPS 825 辽通化工 东北 10220 0
  HIPS 2710 扬子巴斯夫 11900 0
  HIPS 4241 道达尔 11400 0
  HIPS 4241 道达尔 11400 0
  HIPS 6351 道达尔 12200 0
  HIPS 6351 道达尔 12200 0
  HIPS 8250 宁波台化 华东 12900 0
  HIPS 466F 扬巴石化 华东 11400 0
  HIPS 476L 扬巴石化 华东 11400 0
  HIPS CH660 广州石化 华南 10750 0
  HIPS CH990 湛江新中美 华南 10950 0
  HIPS FXH855 福建天原 10500 0
  HIPS GH660 广州石化 10750 0
  HIPS HIE 独山子石化 中油华东 10500 0
  HIPS HIE 独山子石化 中油华南 10700 0
  HIPS HIE 独山子石化 中油西南 10500 0
  HIPS 622P 上海赛科 华东 11100 0
  HIPS HP8250 台化宁波 12600 0
  HIPS MA5210 雅仕德 10700 0
  HIPS PH-88 镇江奇美 华东 12600 0
  HIPS PH-888G 镇江奇美 华东 12700 0
  HIPS PH-88SF 镇江奇美 12700 0

  www.33522.com 1

  澳门新葡萄京官网,www.33522.com,2019年5月24日国内塑料PS最新报价-塑料市场-化工产品网。L_FENYE

   

  (责任编辑:中国塑料网)

  www.33522.com 2

  图片法子

  www.33522.com 3

  www.33522.com 4

  本文由www.33522.com发布于化工塑胶,转载请注明出处:2019年5月24日国内塑料PS最新报价-塑料市场-化工产

  关键词:

上一篇:塑胶行业一周要闻播报——2014.04.19

下一篇:没有了